• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Zespół

 

Maciej Kronenberg

fot. Agnieszka Bohdanowicz

fot. Agnieszka Bohdanowicz

Prezes REGIO; łodzianin; doktor nauk o ziemi w dyscyplinie geografia (rozprawa doktorska pt. Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi); regionalista; autor książek o Łodzi i regionie łódzkim, m.in. 500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim, Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego, Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego, Przewodnik po filmowej Łodzi, Przewodnik filmowy po województwie łódzkim. Ekspert turystyki dziedzictwa przemysłowego i filmowego – współtwórca Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, Łódzkiego Szlaku Dziedzictwa Filmowego oraz Szlaku Filmowe Łódzkie, autor opracowania Potencjał turystyczny turystyki filmowej w województwie łódzkim, twórca filmowej aranżacji wnętrz hotelu Stare Kino Cinema Residence. Licencjonowany przewodnik po Łodzi i województwie łódzkim. Od kilkunastu lat członek organizacji społecznych w ramach których uczestniczył w kampaniach promujących zrównoważony transport oraz turystykę ekologiczną. W wolnym czasie odkrywa uroki życia na wsi i nieustannie eksploruje okolice Łodzi, na ogół z siodełka rowerowego. Niedzielny szachista.

 

DSC_6852Aleksandra Jonas

Skarbnik REGIO; magister geografii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa) i absolwentka podyplomowego studium z zakresu zarządzania i marketingu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; jako dziennikarz współpracowała z miesięcznikiem poświęconym turystyce biznesowej MICE Poland i Wiadomościami Turystycznymi; współautorka książek: 500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim, Spacerkiem po Łodzi, ABC regionów Polski oraz gry planszowej 1914. Bitwa Łódzka. Prywatnie mama dwójki wspaniałych dzieci. W wolnych chwilach uwiecznia świat w kadrach, gra w planszówki i buja w obłokach.

 

DSC00462Marta Pabich-Makoska

V-ce prezes REGIO; magister geografii na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność Zagospodarowanie Środowiska i Samorząd Terytorialny) i absolwentka Studium Podyplomowego Menedżerów Turystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni planista i regionalista w Biurze Planowania Przestrzennego; licencjonowany przewodnik turystyczny miejski po Łodzi i województwie łódzkim; pilot wycieczek; dziennikarz; wykładowca na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ na kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu planowania turystycznego oraz na kursach dla przewodników turystycznych. Współautorka specjalistycznych opracowań planistycznych i strategicznych z zakresu turystyki w województwie łódzkim (m.in. Szlaków: Bursztynowego, Cysterskiego, Romańskiego, Szlaku Kajakowego Pilicy i Warty), publikacji z serii Ziemia Wieluńska na Bursztynowym Szlaku oraz artykułów w czasopismach o tematyce turystycznej i urbanistycznej. Z zamiłowania fotograf.

 

MusiakaŁukasz Musiaka

V-ce prezes REGIO, urodzony w Malborku, wychowany w Nowym Stawie na Pomorzu. Ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Autor szeregu artykułów i opracowań o tematyce geograficznej, krajoznawczej i turystycznej, w tym książki pod tytułem: Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach geografii miast, w tym morfologii i morfogenezy miast, osadnictwa i szeroko pojętej geografii turyzmu. Prywatnie podróżnik, amator turystyki pieszej, rowerowej i żeglarstwa, miłośnik Pomorza, Warmii i Mazur.

Współpracowaliśmy z: