ulotka_filmowa

Dziedzictwo filmowe Łodzi

Dziedzictwo filmowe Łodzi było pierwszym tematem podjętym przez członków stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”. Poczynając od 2009 r. zrealizowaliśmy już kilka różnych przedsięwzięć, zarówno o charakterze popularyzatorskim jak i wydawniczym. Informacje o poszczególnych projektach znaleźć można na kolejnych podstronach. A wszystkim osobom zainteresowanym tym tematem możemy zagwarantować, że temat dziedzictwa filmowego Łodzi będzie przez nasze stowarzyszenie kontynuowany w kolejnych latach!

 

Współpracowaliśmy z: