Regranting 2015-2019

Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO wygrywało w latach 2015-2019 konkursy organizowane przez Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta w zakresie turystyki i krajoznawstwa. W ten sposób REGIO pełniło rolę operatora organizującego konkursy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, rozdzielając środki i dbając o ich prawidłowe wydatkowanie. Środki przeznaczone na granty pochodziły z budżetu Miasta Łodzi, łącznie było to już około 350 000 zł (80 000 zł w 2015, 82 000 zł w 2016, 60 000 zł w 2017, 60 000 zł w 2018 r., 60 000 zł w 2019).

Ogółem dofinansowano ponad 50 projektów (17 w 2015, 13 w 2016, 11 w 2017, 12 w 2018, 7 w 2019), dotyczących m.in. spacerów, wycieczek rowerowych, wycieczek tramwajowych, wycieczek biegowych, aplikacji turystycznych, warsztatów, gier miejskich, wydawnictw krajoznawczych, wystaw, a nawet realizacji filmu czy pokoju zagadek. Łącznie ze wszystkich projektów skorzystało ponad 35 00 osób.

ulotka-grant-2019 ok

 

Fundacja Urban Forms

Fundacja Urban Forms

Fundacja Edukacyjna Siłaczka

Stowarzyszenie Eikon

Fundacja Normalne Miasto Fenomen

Fundacja 2035

Lodz od drugiego wejrzenia

Lodz od drugiego wejrzenia

Lodz od drugiego wejrzenia

Lodz od drugiego wejrzenia

Lodz od drugiego wejrzenia

Lodz od drugiego wejrzenia

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

ZHP Hufiec Łódź-Bałuty

Fundacja 2035

Grupa Przewodnicka Totutotam

 

 

 

Współpracowaliśmy z: