• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Szkolenia o atrakcjach turystycznych Łodzi dla Urzędu Miasta Łodzi

Stowarzyszenie zrealizowało cykl szkoleń na temat atrakcji turystycznych Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. Szkolenia były realizowane w okresie wrzesień-listopad 2011 r. W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło następujące zadania:

 • przygotowanie 5 warsztatów dla następujących grup zawodowych (taksówkarze, pracownicy recepcji hoteli, pracownicy muzeów i instytucji kulturalnych, pracownicy Straży Miejskiej, pracownicy Policji, nauczyciele);
 • przygotowanie koncepcji programu warsztatów przedstawionego do akceptacji Miasta, dostosowanego do każdej z grup przed planowanym spotkaniem;
 • przygotowanie prezentacji zgodnie z programem zawierającej rys historyczny Łodzi oraz atrakcji turystycznych Miasta; przygotowanie materiałów na płycie CD dla każdego uczestnika warsztatów z propozycją zwiedzania Łodzi w 1 h, w 1 dzień i w weekend;
 • rekrutacja uczestników spośród wymienionych grup zawodowych;
 • realizacja szkoleń

 

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 140 osób.

Koordynatorką całego cyklu szkoleniowego, jak również prowadzącą wszystkie warsztaty, była Magdalena Prasoł.

Współpracowaliśmy z: