Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego 2009-2010

Na zlecenie Powiatu Wieluńskiego Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” opracowało w 2009 r. (lipiec-grudzień) materiały promocyjne dotyczące projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”. W 2010 r. (luty-lipiec) Stowarzyszenie koordynowało prace związane z przygotowaniem do druku i drukiem wszystkich przygotowanych wydawnictw. W zakresie opracowanych materiałów znalazły się:

  • stworzenie loga i szaty graficznej dla projektu – opracowanie logotypu i przygotowanie jego elektronicznej wersji do druku,
  • wydawnictwa promocyjne (ulotka, DL, falcowana, x3) – przygotowanie wersji polskiej materiału,
  • wydawnictwo promocyjne (Informator, A5, 42 strony) – przygotowanie wersji polskiej materiału,
  • wydawnictwo promocyjne (Informator, A5, 42 strony) – tłumaczenie na 3 języki (EN, DE, RUS),
  • wydawnictwo promocyjne (mapa składana) – przygotowanie wersji polskiej materiału,
  • wydawnictwo promocyjne (mapa ścienna) – przygotowanie wersji polskiej materiału.

Współpracowaliśmy z: