Szlak Konny Województwa Łódzkiego 2010

Na zlecenie Fundacji FINN Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” prowadziło prace inwentaryzacyjne na Szlaku Konnym Województwa Łódzkiego w okresie od czerwca do grudnia. Efektem prowadzonych prac inwentaryzacyjnych są opisy obiektów krajoznawczych oraz bazy turystycznej w portalu http://wsiodle.lodzkie.pl. W 2010 r. zinwentaryzowane zostały odcinki szlaku:

ID Szlak Długość [km]
3130 Nieborów-Ruda

24,79

3159 Zakościele-Swolszewice

39,34

3135 Wolbórz-Swolszewice

41,01

3136 Swolszewice Małe – Sulejów Podklasztorze

26,88

3137 Sulejów Podklasztorze – Łęg Ręczyński

28,89

3138 (fragment) Łęg Ręczyński – Krzętów (fragment Łęg R. – Przyłanka)

21,39

3151 Chróścin – Tyble

25,07

Łącznie:

207,36

Dodatkowo na zlecenie firmy Telma Group Communications Sp. z o.o.w okresie od października do grudnia 2010 r. zostały opracowane mapy Łódzkiego Szlaku Konnego do wykorzystania w materiałach promocyjnych wg następującego schematu:

 

Mapa 1: schematyczna mapa całego szlaku do ulotki DL wraz z legendą; mapa będzie zawierała następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe obszary leśne

2. Mapa 2: mapa całego szlaku do folderu wraz z legendą; mapa będzie zawierała następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe

3. Mapy 3 – 6: mapy obszarowe szlaku – 4 szt. – do folderu wraz z legendą; mapy będą zawierały następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, wybrane atrakcje turystyczne

4. Mapa 7: mapa całego szlaku do mapy ściennej B2 w skali ok. 1: 300 000 wraz z legendą; mapa będzie zawierała następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, wybrane atrakcje turystyczne

5. Mapa 8: mapa całego szlaku do mapy składanej w arkuszach B2 w skali ok. 1: 300 000 wraz z legendą; mapa będzie zawierała następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, wybrane atrakcje turystyczne. Mapa 8 będzie stano-wiła wyrysy z mapy 7, wykadrowane na poszczególne arkusze

6. Mapa 9: mapa całego szlaku do mapy ściennej (plakatu) 99×68 cm wraz z legendą; mapa będzie zawierała następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, wybrane atrakcje turystyczne

7. Mapa 10: mapa całego szlaku do tablicy informacyjnej 1,5 x 1,5 m wraz z legendą; mapa będzie zawierała następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, wybrane atrakcje turystyczne

8. Mapy 11-15: mapy obszarowe szlaku – 4 szt. – do tablicy informacyjnej 1,5 x 1,5 m wraz z legendą; mapy będą zawierały następujące obiekty: linię szlaku, ośrodki jeździeckie, główne: miasta, drogi, rzeki, obszary leśne, główne zbiorniki wodne, parki krajobrazowe, wybrane atrakcje turystyczne

Współpracowaliśmy z: