Szlak dziedzictwa filmowego Łodzi

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Filmotekę Narodową oraz Państwowy Instytut Sztuki Filmowej pod hasłem „100 lat polskiego kina”. Inicjatywa stworzenia Szlaku Dziedzictwa Filmowego Łodzi znalazła się wśród laureatów konkursu i została zrealizowana w 2009 r. Rdzeniem projektu było stworzenie szlaku związanego z bardzo bogatą kulturą filmową Łodzi. W celu jego promowania zaplanowana i zrealizowana została sieć różnych przedsięwzięć dodatkowych. Przedsięwzięcie realizowane było w okresie 01.05-15.07 2009 r.

 

Szlak

Szlak składa się będzie z 3 rodzajów obiektów: plenerów filmowych (znajdujących się w przestrzeni miasta i stanowiących tło akcji filmowej), istniejących instytucji związanych z filmem (mających siedziby w Łodzi i mających wpływ na kształtowanie się historii oraz stanu obecnego polskiej kinematografii), a także historycznych obiektów filmowych (przede wszystkim dawnych budynków kin). Szlak poprowadzony został w centrum miasta, jego łączna długość wynosi ok. 3 km (odległość do pokonania w czasie dwugodzinnego spaceru).

 

Wycieczki

Wycieczki przeznaczone były przede wszystkim dla młodzieży szkolnej (szkoły ponadgimnazjalne) oraz akademickiej, w pewnym stopniu również pozostałych mieszkańców miasta. Pierwszym etapem przygotowań do wycieczek było szkolenie przeprowadzone dla licencjonowanych przewodników po mieście (3 x dwie godziny) zakończone praktycznym sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły i uczelnie wytypowane zostały placówki i grupy do odbycia wycieczek (łącznie 60 grup). Każda wycieczka prowadzona była przez przeszkolonego przewodnika a kończyła się projekcją filmu kręconego w Łodzi (Aleja Gówniarzy). Film ten spotkał się z bardzo żywymi reakcjami młodzieży i zachęcił ich do dyskusji na temat obecnej kondycji Łodzi (informacje przekazane od nauczycieli uczestniczących w przedsięwzięciu). Ponadto przeszkoleni przewodnicy poprowadzili cykl wycieczek dla mieszkańców miasta (łącznie 10 wycieczek).

 

Projekcje

W okresie wakacyjnym (czerwiec – lipiec) odbywały się projekcje filmowe. Na imprezę złożył się cykl czterech projekcji filmów kręconych w Łodzi, pokazy odbyły się w miejscach gdzie były realizowane filmy. Projekcje były bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

Folder i serwis www

Uzupełnieniem projektu było stworzenie folderu przedstawiającego Szlak Dziedzictwa Filmowego łodzi (zawierającego wprowadzenie do projektu, opis obiektów na szlaku i mapkę szlaku) oraz serwisu www przedstawiającego informacje o projekcie. Foldery (w nakładzie 20 000 egzemplarzy) dystrybuowane były podczas wycieczek, dostępne były również w punktach informacji turystycznej w Łodzi, a ponadto w muzeach, kinach i hotelach.

 

Partnerami przedsięwzięcia były 4 instytucje: oprócz Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” (główny organizator) były to Filmoteka Narodowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Urząd Miasta Łodzi (Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą), które wsparły przedsięwzięcie finansowo, a także (UMŁ) udzieliły pomocy organizacyjnej w dotarciu z ofertą wycieczek po szlaku do szkół łódzkich oraz przy organizacji pokazów plenerowych. Poza wymienionymi 4 instytucjami w przedsięwzięcie zaangażowanych było jeszcze kilka innych instytucji bez których realizacja projektu byłaby utrudniona: firma Kaktoos i Augustyniak (kino Cytryna), wydawnictwo Skaut, Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec Łódź-Polesie ZHP, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Delegatura UMŁ Łódź-Polesie, Centrum Handlowe „Manufaktura”, Straż Miejska w Łodzi.

Relacje medialne z przedsięwzięcia ukazały się w 25 serwisach internetowych, trzech stacjach telewizyjnych, dwóch dziennikach oraz sześciu stacjach radiowych. Partnerami medialnymi przedsięwzięcia były: Radio Żak, Dziennik Łódzki oraz portal Moje Miasto Łódź (www.mmlodz.pl).

Współpracowaliśmy z: