Szlak „Filmowe Łódzkie”

REGIO we wrześniu 2015 r. wydało książkę „Przewodnik filmowy po województwie łódzkim”. Kontynuując działania mające na celu rozwój turystyki filmowej w regionie łódzkim w 2016 r. zaplanowaliśmy realizację projektu Szlak Filmowy Województwa Łódzkiego „Filmowe Łódzkie”. Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem merytorycznym została Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Dodatkowo mamy wsparcie lokalnych podmiotów samorządowych, a także placówek muzealnych. 

Dzięki tej dotacji możemy kontynuować w bieżącym roku działania związane z promocją dziedzictwa filmowego. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • stworzenie eksperckiego opracowania dotyczącego potencjału turystyki filmowej województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski, wraz z analizą możliwości rozwoju produktu turystycznego Filmowe Łódzkie;

  • wytyczenie filmowego szlaku turystycznego poprzez ustawienie co najmniej 10 tablic informacyjnych w miejscowościach kluczowych dla turystyki filmowej;

  • opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szlaku Filmowe Łódzkie;

  • opracowanie folderu turystycznego dotyczącego szlaku filmowego i istniejących już filmowych produktów turystycznych. Publikacja będzie pełno kolorowa, o objętości 24 stron, zostanie wydana w nakładzie 5000 szt.. Folder zostanie przekazany do punktów IT i dystrybuowany bezpłatnie;

  • stworzenie portalu internetowego www.filmowelodzkie.pl;

  • organizacja dwudniowego wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy branży turystycznej, weźmie w nim udział min. 10 osób z całej Polski;

  • organizacja szkolenia dla min. 20 przewodników po województwie łódzkim połączone z wizytą studyjną w miejscowościach kluczowych;

  • promocja projektu w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, związanych zarówno z branżą turystyczną jak również filmową.

Projekt realizowany jest w okresie od marca do listopada 2016 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

logotyp mały

MSiT_LOGO

Współpracowaliśmy z: