Szlak Architektury Przemysłowej Łodzi 2009

Na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” opracowało w 2009 r. (grudzień) teksty do Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi. W zakresie opracowanych materiałów znalazło się:

  • przygotowanie listy obiektów do uwzględnienia na szlaku
  • opracowanie tekstów na temat uwzględnionych obiektów do umieszczenia w folderze
  • opracowanie tekstów na temat uwzględnionych obiektów do umieszczenia na tablicach informacyjnych na budynkach.

Współpracowaliśmy z: