Aktualności

Zapraszamy na konferencję o turystyce w województwie łódzkim

Zapraszamy na konferencję naukowo-praktyczną pod hasłem „Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego”. Zaproszeni prelegenci, reprezentujący zarówno sektor nauki jak i praktyki wspólnie zastanawiać się będą nad tym jakie formy turystyki można i warto rozwijać w województwie łódzkim.
Podstawowe cele konferencji to:
– wzmocnienie dialogu i wymiany informacji oraz zwiększenie współpracy między instytucjami sektora pozarządowego, w szczególności PTTK, a instytucjami publicznymi na rzecz zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego,
– identyfikacja barier, możliwości i dobrych praktyk zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego.

Na konferencję zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i studentów kierunków turystycznych, ale także regionalistów i wszystkie osoby zainteresowane turystyką w wymiarze regionalnym.

Szczegółowy program konferencji:
9.40-10.00 Rejestracja uczestników
Sesja I
10.00-10.15 Oficjalne rozpoczęcie
10.15-10.40 dr hab. Sławoj Tanaś, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Turystyka kwalifikowana ogólnie, nowe trendy
10.40-11.05 Krzysztof Olkusz, Absolutnie turystycznie, Popkulturowe peregrynacje turystyczne jako przykład współczesnej turystyki krajoznawczej
11.05-11.30 Katarzyna Krakowska, Dyrekcja Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Turystyka, a ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego.
11.30-11.55 dr Maciej Kronenberg, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zwiedzanie fabularne jako nowa forma krajoznawstwa w województwie łódzkim
11.55-12.20 przerwa kawowa
Sesja II
12.20-12.45 Piotr Paszyński, Klub Orientuś Łódź, Bieg na Orientację – zielony sport dla każdego
12.45-13.10 Jan Zienkiewicz, PTTK Oddział Łódź-Polesie, Działania PTTK Oddział Łódź-Polesie
13.10-13.35 dr Błażej Cecota, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, PTTK oddział im. Michała Rawity-Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Doświadczenia w organizacji wycieczek do obiektów na co dzień niedostępnych do zwiedzania na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego – zalety, trudności formalne, faktyczne zainteresowanie ofertą
13.35-14.00 Joanna Ufnalska, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Gry miejskie jako możliwości uatrakcyjnienie oferty turystycznej i krajoznawczej
14.00-14.25 Anna Doliwa, Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”, Nowe możliwości na przykładzie questingu w gminach skupionych w LGD „Dolina Rzeki Grabi”
14.25-14.40 dyskusja
14.40 obiad

Konferencja odbywa się w ramach projekt pn.: „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI – aktywność, integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Profesora Jana Dylika, przy współpracy z Domem Kultury „502” – Widzewskie Domy Kultury, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 
konferencja turystyka 17.03.2020

Dodaj link do ulubionych.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany i nie będzie rozpowszechniany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz używać następujących tagów i znaczników HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

Współpracowaliśmy z: