Drugi wykład o prawach zwierząt już za nami

Łódź post-humanistyczna wypłynęła na wody humanistyki!

Pierwsze dwa wykłady z cyklu „Człowiek i inne gatunki” za nami! We wrześniu Łódź odwiedzili prof. Dorota Probucka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dr Ryszard Kulik z Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwszy z wykładów skrył w sobie małą niespodziankę – obok ogólnego wprowadzenia do idei praw zwierząt, prelegentka omówiła problem etycznej oceny polowań. Z właściwą współczesnej nauce rezygnacją z niemożliwej do osiągnięcia postawy „obiektywnej”, dokonała potępienia współczesnego myślistwa, przytaczając na poparcie swej tezy przykłady z filozofii, ale też teologii czy filmu.

Obie części wykładu dostępne są na naszym kanale Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=e7wVS1YAZYI&t=110s

https://www.youtube.com/watch?v=PXLuv5t6rcM&t=242s

Z kolei wykład dr. Ryszarda Kulika to wyjście poza relacje człowiek-zwierzę na bardziej ogólną płaszczyznę: człowiek a inne istoty albo wręcz człowiek a Ziemia. Słuchacze mieli okazję zapoznać się ze stworzonym przez Arne Naessa pojęciem „ekologia głęboka” oraz jej praktycznymi implikacjami. Żywa dyskusja, jaka wywiązała się w trakcie spotkania, dała wyraz temu, jak dalece głęboka ekologia odchodzi od suchej teorii w stronę aktywnego działania na rzecz zmiany w świecie. Wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wykładzie, zachęcamy do obejrzenia nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=sW4sE06GjyY&t=237s

Wrześniowe wykłady to dopiero początek, bowiem przed słuchaczami jeszcze spotkania o weganizmie, dzikości i wychodzeniu z gatunkowizmu – w październiku i listopadzie. Zapraszamy serdecznie!

Projekt „Łódź post-humanistyczna” jest dofinansowany ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach konkursu „Łódź Akademicka”.

Operatorem konkursu jest Centrum OPUS.

Partnerami konkursu są: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.