Kurs przewodnicki

W 2020 r., po blisko 20 latach zbierania wiedzy i doświadczeń w pracy w turystyce, po blisko 1000 zrealizowanych wycieczkach, doszliśmy do momentu kiedy postanowiliśmy stworzyć własny kurs na przewodników turystycznych po Łodzi. Pod wspólnym szyldem Centrum REGIO, Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego w styczniu 2020 ruszyliśmy z pierwszą edycją kursu. Edycja zaplanowana na pół roku w konsekwencji wybuchu pandemii Covid-19 rozciągnęła się na ponad półtora roku, ale udało się ją szczęśliwie zakończyć…

Teraz za nami jest już druga edycja.

Efekt naszego kursu? Łódź wzbogaciła się o blisko czterdzieścioro wykwalifikowanych przewodników i przewodniczek którzy już oprowadzają po mieście. A my? A my mamy ochotę na więcej. Stąd decyzja o uruchomieniu kolejnej edycji kursu. Bazując na pozyskanym doświadczeniu wzbogacamy program o dodatkowe godziny (przede wszystkim więcej metodyki i ćwiczeń z praktycznych umiejętności pracy z grupą, ale także parę zupełnie nowych tematów.

Do kogo przede wszystkim jest skierowany nasz kurs? Oczywiście do tych, którzy kochają Łódź i chcą ją pokazywać innym, zarażając ich tą miłością. Jakie są ograniczenia? Zapraszamy osoby pełnoletnie, z wykształceniem co najmniej średnim, gotowe do aktywnego udziału w całym kursie. Bardzo mile widziane są osoby znające języki obce w stopniu komunikatywnym. Kurs trwa 12 miesięcy, obejmuje 220 godzin zajęć, w tym 120 godzin wykładów i aż 100 godzin wycieczek tematycznych po mieście. Zajęcia będą odbywać się w soboty (trzy razy w miesiącu) oraz środy (raz w miesiącu).

Zainteresowanych udziałem w kursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, planem zajęć, a także informacją o kadrze która prowadzi zajęcia oraz z terminarzem zajęć.

Osoby zdecydowane na udział prosimy o uzupełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące kursu: 693 400 228 lub

biuro@regiocentrum.pl