Dyskusja "Co widzę patrząc na wojnę" + zbiórka na zakup leków

Zapraszamy na dyskusję z udziałem znakomitych gości z Ukrainy i z Polski, która promuje zbiórkę funduszy na zakup niezbędnych leków i materiałów opatrunkowych dla żołnierzy w szpitalach w obwodzie winnickim w Ukrainie. Do Winnicy (której obiekty cywilne właśnie zostały ostrzelane rosyjskimi rakietami) trafiają żołnierze ciężko ranni podczas walk, tamtejsze szpitale pracują na zdwojonych obrotach. Zbiórkę organizuje Fundacja Rozwoju Europy Środkowo–Wschodniej (informacje o wpłatach i lekach, które trzeba kupić - pod biogramami gości).

- -
[UA] Запрошуємо до дискусії за участю шановних гостей з України та Польщі. Дискусія покликана сприяти збору коштів для придбання необхідних медикаментів та перев’язувального матеріалу для бійців у госпіталях Вінницької області в Україні. До Вінниці направляють важкопоранених бійців (нещодавно місто обстріляли російськими ракетами), тому лікарні там працюють у подвоєному режимі.

Збір коштів організований Фундацією розвитку Центрально-Східної Європи. Інформація щодо потрібних ліків та реквізити для допомоги – під біографіями гостей.

Серед наших гостей є: Геннадій Корольов, Оля (Олександра) Гнатюк, Ярослав Сухан, Томаш Маєвський, Анна Лазар.

- -
W rozmowie "Co widzę patrząc na wojnę" wezmą udział osoby, które działają w sferze nauki, kultury i edukacji akademickiej zajmując jednocześnie aktywną postawę społeczną. Interesować nas będzie nie tyle próba obiektywnego obrazu bieżących wydarzeń wojennych, ile auto-rekonstrukcja wpływu wywieranego przez badaną przez nich sferę na odbiór rzeczywistości i mediów.

Goście:

>> Hennadiy Korolow – ukraiński historyk, politolog i eseista, znawca historii idei. Doktor nauk historycznych, badacz historii federalizmu Europu Środkowo-Wschodniej, Ukraińskiej Rewolucji 1917-1921 i stosunków polsko-ukraińskich. Członek ukraińsko-polskiej komisji ds. wzajemnych stosunków; mieszka w Kijowie.

>> Ola (Aleksandra) Hnatiuk – ukrainistka, tłumaczka, działaczka społeczna, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Instytutu Slawistyki PAN, w latach 2006–2010 radca Ambasady RP w Kijowie, Członkini polskiego i ukraińskiego PEN-Clubu, redakcji pism naukowych „Ukrainskyj humanitarnyj ohlad”, „Ukraina moderna”, „Ukrainica-Judaica”, redaktor naczelna rocznika ukazującego się w Kijowie „Polski studii”; autorka esejów i tekstów krytyczno-literackich ukazujących się w polskich czasopismach kulturalno-społecznych; autorka m.in. rozprawy "Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości" wyróżnionej Nagrodą im. Jerzego Giedroycia; wydawczyni esejów i powieści Jurija Andruchowycza.

>>Jarosław Suchan – historyk sztuki, kurator i krytyk w latach 2006-2022 dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, wcześniej m.in. dyrektor galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, wicedyrektor i główny kurator CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Autor licznych tekstów poświęconych awangardzie, modernizmowi, współczesnym praktykom artystycznym i krytyce instytucjonalnej. Członek CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art), Polskiej Sekcji AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki), prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów). Autor lub współtwórca wielu wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej m.in. w Łodzi, Centre Pompidou w Paryżu. SESC Consolaçao w São Paulo.

>> Tomasz Majewski – kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada historię filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię kultury na Uniwersytecie Łódzkim; kurator projektów filmowych „Zobaczyć Gorgonę", „Born to Kvech" i „Max i Marcel Opuls", współautor wystawy "Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda"; prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Rozmowę poprowadzi Anna Łazar – pracowała w dyplomacji publicznej w MSZ jako wicedyrektorka i p.o. dyrektora w Instytutach Polskich w Kijowie i w Sankt-Petersburgu, kuratorka w Muzeum Sztuki w Łodzi, publicystka, członkini redakcji „Nowej Europy Wschodniej”, współpracuje z „Czasem Literatury”, ; tłumaczka, m.in. „Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki” (2020), Oskana Zabużko, „Planeta Piołun” (2022).

Wydarzenie odbędzie się z udziałem publiczności i będzie transmitowane na FB. Relacja z niego zostanie udostępniona na naszym FB oraz u partnerów wydarzenia.

- -
Wpłat można dokonywać na konto FREŚW:
mBank
56 1140 2004 0000 3902 8044 4247
BIC: BREXPLPWMBK
w tytule wpisując: leki dla żołnierzy.

- -
Lista potrzebnych leków:
Herceptin, vials, 700
Сisplatin 50mg, 100 mg, vials, 400
Docetaxel 20mg, vials, – 250, 80 mg – 200
Capecitabin 150 мг, 500 мг – 500 уп
Filgrastim 48 million (Zarcio), syringe, 300
Tastuzumab 150 mg, vials, 1000
Avastin 400 mg, vials, 600
Zoledronic acid 4 mg, vials, 300
Diferelin 11.25, syringe, 50
Rituximab 500 mg, vials, 300
Paclitaxel 100 mg Fl, pack, 500
Exemestane 25 mg, pack, 100
Oksaliplatin, 100 mg, pack, 500
Sol. Acidi tranexamici), 10.0 ampoules - 500
Hemostatic bandages - 300
Hemostatic sponges - 100
Dormaza alfa а 2,5 ml/2,5 ml, amp. roztwór do inhalacji - 100
Aurotaz, Piperacillin and beta-lactamase inhibitor 4/0.5 ( фл.) - 100
Рregabalin 75 mg, 150mg tabl - 300
- Devices for external fixation of limb fractures for osteoplastics - 100

- - - -
Organizatorem wydarzenia jest Centrum na Rzecz Rozwoju REGIO, partnerami Biblioteka TUVIM oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, a patronami medialnymi "Kalejdoskop Kultury" i "Kultura Enter".

Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio otrzymało wsparcie udzielone w ramach funduszu Creators for Ukraine zarządzanego przez CISAC we współpracy z ZAiKS-em.