Kolejna książka w dorobku Regio

Do zbioru książek przygotowanych i wydanych przez Regio dołączyła niedawno kolejna, oczywiście tematycznie związana z regionem łódzkim. Na zaproszenie Urzędu Gminy w Jeżowie oraz Stowarzyszenia Wsparcie Inicjatyw Lokalnych PRO BONO przygotowaliśmy publikację "Zarys dziejów Jeżowa 1135-2020". Książka ta związana jest z 885 rocznicą istnienia Jeżowa, warto także podkreślić że wydanie książki było zadaniem wskazanym w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego. To sami mieszkańcy Jeżowa i okolic zadecydowali że taka książka powinna powstać.

Autorką książki jest Kamila Kulik, wcześniej współpracująca już z Regio, m.in. jako współautorka książki "Złotno, Zdrowie i Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego w dokumentach i wspomnieniach mieszkańców". Za stronę graficzną odpowiadała Magdalena Warszawa, korektę przeprowadziła Katarzyna Badowska, całość prac wydawniczych koordynował Maciej Kronenberg. W publikacji oprócz zdjęć współczesnych wykorzystaliśmy fotografie archiwalne ze zbiorów Urzędu Gminy w Jeżowie, Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Parafialnego Parafii pw. św. Józefa w Jeżowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Biblioteki Cyfrowej Polona, Agencji East News, a także prywatnych zbiorów p. Zbigniewa Stania z Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży, jest dystrybuowana bezpłatnie przez Bibliotekę Gminną w Jeżowie.