Komplet wystąpień z konferencji listopadowej już dostępny

Na naszym kanale YouTube jest już dostępny komplet filmów z zarejestrowanymi wystąpieniami z konferencji "Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa w woj. łódzkim cz.2". Konferencja organizowana była przez Regio wspólnie z PTTK Oddział Łódź-Polesie oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Konferencja odbyła się w ramach projekt pn.: „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność, integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Profesora Jana Dylika, przy współpracy z Domem Kultury „502” - Widzewskie Domy Kultury, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Łukasz Purgał (PTTK Łódź-Polesie, KPE Eksplorer)

Turystyka eksploracyjna na przykładzie Klubu Poszukiwawczo-Eksploracyjnego „Eksplorer”

Iwona Borowińska (Łódzka Kolej Aglomeracyjna)

Oferta turystyczna Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Piotr Bajerowski (Urząd Miejski w Drzewicy)

Drzewica – poczuj pasję

Maciej Kronenberg (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Dziedzictwo filmowe woj. łódzkiego jako motyw uprawiania krajoznawstwa

Mikołaj Żelanka-Żeleński (PTTK Łódź-Polesie)

Grupa robocza ds. rozpoznawania nowych tras wycieczek pieszych w woj. łódzkim „REKONESANS” przy PTTK O. Łódź-Polesie - geneza, zakres i przykłady działań

Bartłomiej Janik (Dzika Turystyka)

Kunszt Gąszczu czyli bushcraft po łódzku

Dariusz Sommerfeld (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych)

Geocaching gra, czy nowa forma turystyki poznawczej?

Michał Kolanowski (Dronem po niebie)

Wykorzystanie dronów typu Mavic Mini / Mini 2 do celów turystyki aktywnej i krajoznawstwa w świetle nowych przepisów unijnych obowiązujących od 31.12.2020 r.

Igor Szmatowicz (Drużyna zaciężna Księżnej Anny. Chorągiew Podolska, Stowarzyszenie kulturalno-historyczne "Dworzanie")

Rekonstrukcja historyczna jako element wydarzeń turystyczno-krajoznawczych

Honorata Matuszewska (Starostwo Powiatowe w Skierniewicach)

Turystyka i krajoznawstwo w powiecie skierniewickim – w czterech porach roku