Konkursy dla szkół - zapraszamy do zgłaszania się!

W ramach regrantingu trwa nabór do dwóch konkursów dla szkół. Oba projekty związane są z Łodzią filmową.

  1. Dziecięca Łódź filmowa, Fundacja 2035, nabór klas I-III szkół podstawowych trwa do 30 września

Celem projektu jest zapoznanie co najmniej 100 młodszych mieszkańców naszego miasta z historią Łodzi filmowej, poprzez pokazanie miejsc w których nagrywane były znane w Polsce filmy i seriale, zorganizowanie warsztatów animacji oraz wspólne przygotowanie multimedialno-fotograficznej prezentacji o tych miejscach (w formie albumu). W projekcie weźmie udział 5 grup (klas I-III szkół podstawowych) po 20 uczestników. Każda z klas odbędzie po 3 spacery (tematy: Bohaterowie bajek i animacji, Tu się kreci – miejsca związane z produkcją filmową i telewizyjno-teatralną, Odkrywamy Łódź Filmową – pokazanie miejsc, w których kręcono filmy – jak one wyglądały i jak wyglądają teraz).

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy: http://2035.pl/dziecieca-lodz-filmowa/ https://www.facebook.com/dzieciecalodzfilmowa

  1. Legendowa Łódź, Fundacja Skillab, nabór szkół gimnazjalnych (zespoły maks. 5 osobowe) z terenu województwa łódzkiego trwa do 20 października

Celem projektu jest promocja dziedzictwa filmowego Łodzi oraz rozwijanie turystyki kulturalnej wśród młodzieży z woj. łódzkiego, zwłaszcza zamieszkującej obszary wiejskie. W ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs dla uczniów gimnazjów na najlepszy scenariusz filmowy stworzony na kanwie jednej z legend związanych z Łodzią lub okolicami (grupy projektowe maks. 5 osób). Sześć zwycięskich zespołów wraz z opiekunami zostanie zaproszonych do Łodzi w celu zwiedzania filmowej stolicy Polski, uczestnictwa w wykładzie i warsztatach filmowych w wyniku których powstaną etiudy filmowe bazujące na nadesłanych na konkurs scenariuszach.

Organizatorzy Fundacja Skillab prosili o pomoc w promowaniu tego konkursu. Oto ich apel:

Do wszystkich Gimnazjalistów!!! Uwaga, konkurs! Jeśli drzemie w Tobie dusza filmowca, koniecznie przeczytaj to ogłoszenie. Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz inspirowany legendami związanymi z regionem łódzkim. Najlepsze prace zostaną zrealizowane w postaci animacji przy okazji warsztatów, których uczestnikami będą autorzy zwycięskich projektów. Po szczegółowe informacje na temat konkursu zapraszamy na Facebooka: https://www.facebook.com/legendowalodz oraz na stronę www:http://konkursfilmowy.mikron.edu.pl/legendowalodz.html

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy: http://konkursfilmowy.mikron.edu.pl/legendowalodz.html https://www.facebook.com/legendowalodz

Zapraszamy do zgłaszania się. Będziemy także wdzięczni za pomoc w nagłośnieniu informacji o tych projektach wśród Państwa znajomych!