Konferencja o turystyce regionalnej - część 2

Zapraszamy na konferencję naukowo-praktyczną pod hasłem "Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego". Po pierwszej części, która odbyła się 21 października, już 25 listopada czeka nas ciąg dalszy prezentacji na temat turystyki w naszym regionie. Konferencja organizowana jest wspólnie przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, PTTK Oddział Łódź-Polesie oraz Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO. Zaproszeni prelegenci, reprezentujący zarówno administrację samorządową, organizacje pozarządowe oraz sektor biznesu wspólnie zastanawiać się będą nad tym jakie formy turystyki można i warto rozwijać w województwie łódzkim.
Podstawowe cele konferencji to:
- wzmocnienie dialogu i wymiany informacji oraz zwiększenie współpracy między instytucjami sektora pozarządowego, w szczególności PTTK, a instytucjami publicznymi na rzecz zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego,
- identyfikacja barier, możliwości i dobrych praktyk zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego.

Na konferencję zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i studentów kierunków turystycznych, ale także regionalistów i wszystkie osoby zainteresowane turystyką w wymiarze regionalnym. Udział w konferencji jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych poprosimy o wcześniejsze zgłoszenie (pod adresem biuro@regiocentrum.pl).

Link do konferencji (udział jest otwarty i bezpłatny):

https://enowacka.clickmeeting.com/mozliwosci-rozwoju-turystyki-kwalifikowanej-i-krajoznawstwa-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego-2?_ga=2.199819434.542249672.1605863619-378846244.1605863619

Szczegółówy program tutaj:

10.00-10.15

przywitanie uczestników


10.15-10.40
Łukasz Purgał (PTTK Łódź-Polesie, KPE Eksplorer)
Turystyka eksploracyjna w województwie łódzkim


10.40-11.05
Iwona Borowińska (Łódzka Kolej Aglomeracyjna)
Oferta turystyczna Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

11.05-11.30
Piotr Bajerowski (Urząd Miejski w Drzewicy)
Drzewica – poczuj pasję

11.30-11.55
Maciej Kronenberg (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Dziedzictwo filmowe woj. łódzkiego jako motyw uprawiania krajoznawstwa

11.55-12.10
Mikołaj Żelanka-Żeleński (PTTK Łódź-Polesie)
Grupa robocza ds. rozpoznawania nowych tras wycieczek pieszych w woj. łódzkim „REKONESANS” przy PTTK O. Łódź-Polesie - geneza, zakres i przykłady działań


12.10-12.30 przerwa


12.30-12.55

Bartłomiej Janik (Dzika Turystyka)

Bushcraft dla początkujących


12.55-13.20

Dariusz Sommerfeld (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych)

Geocaching gra, czy nowa forma turystyki poznawczej?


13.20-13.45

Michał Kolanowski (Dronem po niebie)

Wykorzystanie dronów typu Mavic Mini / Mini 2 do celów turystyki aktywnej i krajoznawstwa w świetle nowych przepisów unijnych obowiązujących od 31.12.2020 r.


13.45-14.10

Igor Szmatowicz (Drużyna zaciężna Księżnej Anny. Chorągiew Podolska, Stowarzyszenie kulturalno-historyczne "Dworzanie")

Rekonstrukcja historyczna jako element wydarzeń turystyczno-krajoznawczych


14.10-14.35

Honorata Matuszewska (Starostwo Powiatowe w Skierniewicach)

Turystyka i krajoznawstwo w powiecie skierniewickim – w czterech porach roku


14.35-15.00

Dyskusja


Konferencja odbywa się w ramach projekt pn.: „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność, integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Profesora Jana Dylika, przy współpracy z Domem Kultury „502” - Widzewskie Domy Kultury, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.