Niedziela w Łodzi - relacja fotograficzna

Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Tomasz Aulich
Tomasz Aulich
Tomasz Aulich
Magda Domaracka
Magda Domaracka
Magda Domaracka
Magda Domaracka
Lech Andrzejewski
Lech Andrzejewski
Lech Andrzejewski
Lech Andrzejewski
Bogumił Baranowski
Mariola Tokarska