Piotrkowska w stronę Grand Hotelu jak wymieciona - relacja fotograficzna

Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Marek Szymański
Joanna Orzechowska
Joanna Orzechowska
Joanna Orzechowska
Małgorzata Ruprecht
Włodek Bartczak