Prezentacje sylwetek prelegentów na konferencji o turystyce 25.11.2020

Już w środę 25.11.2020 zapraszamy na konferencję o turystyce w regionie łódzkim, organizowaną wspólnie przez Regio oraz PTTK Łódź-Polesie i Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Link do udziału tutaj: https://enowacka.clickmeeting.com/mozliwosci-rozwoju-turystyki-kwalifikowanej-i-krajoznawstwa-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego-2?_ga=2.199819434.542249672.1605863619-378846244.1605863619

W ramach konferencji czeka nas dziesięć wystąpień wg przedstawionego poniżej porządku. Zapraszamy do galerii aby zapoznać się z informacjami o poszczególnych prelegentach.

Łukasz Purgał (PTTK Łódź-Polesie, KPE Eksplorer)

Turystyka eksploracyjna na przykładzie Klubu Poszukiwawczo-Eksploracyjnego „Eksplorer”

Iwona Borowińska (Łódzka Kolej Aglomeracyjna)

Oferta turystyczna Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Piotr Bajerowski (Urząd Miejski w Drzewicy)

Drzewica – poczuj pasję
Maciej Kronenberg (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Dziedzictwo filmowe woj. łódzkiego jako motyw uprawiania krajoznawstwa

Mikołaj Żelanka-Żeleński (PTTK Łódź-Polesie)

Grupa robocza ds. rozpoznawania nowych tras wycieczek pieszych w woj. łódzkim „REKONESANS” przy PTTK O. Łódź-Polesie - geneza, zakres i przykłady działań

Bartłomiej Janik (Dzika Turystyka)

Kunszt Gąszczu czyli bushcraft po łódzku

Dariusz Sommerfeld (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych)

Geocaching gra, czy nowa forma turystyki poznawczej?

Michał Kolanowski (Dronem po niebie)

Wykorzystanie dronów typu Mavic Mini / Mini 2 do celów turystyki aktywnej i krajoznawstwa w świetle nowych przepisów unijnych obowiązujących od 31.12.2020 r.

Igor Szmatowicz (Drużyna zaciężna Księżnej Anny. Chorągiew Podolska, Stowarzyszenie kulturalno-historyczne "Dworzanie")

Rekonstrukcja historyczna jako element wydarzeń turystyczno-krajoznawczych

Honorata Matuszewska (Starostwo Powiatowe w Skierniewicach)

Turystyka i krajoznawstwo w powiecie skierniewickim – w czterech porach roku