Regio członkiem założycielem Łódzkiej Organizacji Turystycznej

Powstaje obecnie Łódzka Organizacja Turystyczna, mająca odpowiadać za promocję Łodzi jako ośrodka turystycznego. Jest to platforma do współpracy między samorządem miasta i działającej tu branży turystycznej. Regio jest jedną z blisko 40 instytucji będących członkami-założycielami tej organizacji. Mamy nadzieję że już wkrótce pojawią się konkretne efekty działalności ŁOT!