Regio na walnym zebraniu ROTWŁ

W środę 22 marca prezes Regio reprezentował stowarzyszenie na corocznym walnym zebraniu członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. W sprawozdaniu za działalność ROTWŁ za 2016 r. znalazła się także informacja o Szlaku Filmowym Województwa Łódzkiego, stworzonym przez Regio w ubiegłym roku przy współudziale ROTWŁ.