REGIO realizuje regranting z zakresu turystyki dla Urzędu Miasta Łodzi

Z przyjemnością informujemy że REGIO wygrało konkurs na operatora regrantingu w zakresie turystyki i krajoznawstwa, zorganizowany przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. To znaczy że już nie Urząd, jak w latach ubiegłych, ale organizacja pozarządowa, czyli REGIO, będzie rozdzielać środki na lokalne działania. Pula środków do rozdystrybuowania to 64 000 zł, okres na realizację zadań - od lipca do listopada. Kolejna istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami jest taka, że teraz już nie tylko zarejestrowane fundacje i stowarzyszenia mogą aplikować o środki - mogą to również zrobić grupy nieformalne, składające się z minimum 5 osób. Mamy nadzieję że przyjęty model sprawdzi się, przyczyni do uproszczenia procedur i przede wszystkim wpłynie na większą ilość ciekawych zgłoszeń.

O szczegółach konkursu na operatora regrantingu można dowiedzieć się więcej tutaj. A dokładne informacje o samym konkursie na granty - regulamin konkursu, regulamin pracy komisji konkursowej, a także formularze wniosków, zostaną umieszczone na naszej stronie w przyszłym tygodniu. Pojawią się także na portalu aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz turystyczna.lodz.pl.

Już teraz zachęcamy do zastanawiania się nad pomysłami - w tym roku premiowane są turystyka rodzinna, dziedzictwo filmowe, a także działania na osiedlach i w poszczególnych dzielnicach!

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.