Rusza nabór projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi (regranting)

Ruszamy z konkursem z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi! REGIO wygrało konkurs na operatora regrantingu w tej dziedzinie, zorganizowany przez Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi. Podobnie, jak w roku ubiegłym to już nie Urząd (jak w latach poprzednich), ale organizacja pozarządowa, czyli REGIO, będzie rozdzielać środki na lokalne działania. Pula środków do rozdystrybuowania to 66 000 zł (o 2 000 zł więcej niż w roku ubiegłym), okres na realizację zadań – od 20 czerwca do 15 listopada.

O szczegółach konkursu na operatora regrantingu można dowiedzieć się więcej tutaj. Dokładne informacje o samym konkursie na granty – regulamin konkursu, a także formularze wniosków - znajdują się poniżej. Można je także znaleźć na portalach www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz www.turystyczna.lodz.pl. Na składanie wniosków są 3 tygodnie, od 10 do 31 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 czerwca.

W czasie trwania naboru wniosków Operator świadczyć będzie pomoc doradczą na rzecz potencjalnych Grantobiorców w zakresie przygotowania oferty w formie konsultacji w Biurze Projektu przy ul. Piotrkowskiej 217 lok. 116, drogą elektroniczną na adres biuro@regiocentrum.pl oraz telefonicznie pod numerem 693 400 228. Biuro projektu będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 10-14 (poniedziałek, wtorek, środa) oraz 14-18 (czwartek, piątek).

W tym roku szczególnie premiowane są turystyka postindustrialna oraz promocja dziedzictwa filmowego miasta!

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

REGULAMIN KONKURSU_REGRANTING 2016

FORMULARZ OFERTY STOWARZYSZENIE.FUNDACJA_2016

FORMULARZ OFERTY GRUPA NIEFORMALNA_2016