Rusza nabór projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi (regranting)

Ruszamy z kolejnym konkursem z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi! REGIO wygrało konkurs na operatora regrantingu w tej dziedzinie, zorganizowany przez Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi. Podobnie, jak w dwóch ostatnich latach to już nie Urząd (jak w latach poprzednich), ale organizacja pozarządowa, czyli REGIO, będzie rozdzielać środki na lokalne działania. Pula środków do rozdystrybuowania to 48 000 zł, okres na realizację zadań – od 26 czerwca do 10 listopada.

O szczegółach konkursu na operatora regrantingu można dowiedzieć się więcej tutaj. Dokładne informacje o samym konkursie na granty – regulamin konkursu, a także formularze wniosków – znajdują się poniżej. Można je także znaleźć na portalach www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz www.lodz.pl. Na składanie wniosków są 3 tygodnie, od 10 do 31 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 czerwca.

W czasie trwania naboru wniosków Operator świadczyć będzie pomoc doradczą na rzecz potencjalnych Grantobiorców w zakresie przygotowania oferty w formie konsultacji w Biurze Projektu przy ul. Piotrkowskiej 217 lok. 116, drogą elektroniczną na adres regranting@regiocentrum.pl oraz telefonicznie pod numerem 693 400 228. Biuro projektu będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 10-14 (poniedziałek, wtorek, środa) oraz 14-18 (czwartek, piątek).

W tym roku szczególnie premiowane są turystyka postindustrialna oraz promocja dziedzictwa filmowego miasta!

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

REGULAMIN KONKURSU_2017

FORMULARZ OFERTY 2017