Wyniki oceny formalnej wniosków (regranting)

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków. Wnioskodawcy u których stwierdzono wystąpienie błędu proszeni są o naniesienie poprawek do 6 czerwca do godz. 16.00. Brak przekazania do Operatora poprawionych wniosków skutkować będzie odrzuceniem danego wniosku z przyczyn formalnych.

Wszyscy wnioskodawcy, u których stwierdzono wystąpienie błędu zostali poinformowani o tym dodatkowo drogą elektroniczną. Wnioski pozostałych wnioskodawców skierowane zostały już do etapu oceny merytorycznej. Ostateczne wyniki konkursu opublikowane zostaną do 20 czerwca br.

regranting 2016_ocena formalna