Zapraszamy na konferencję o turystyce w regionie

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ JESTEŚMY ZMUSZENI PRZENIEŚĆ KONFERENCJĘ W TRYB ONLINE. UDZIAŁ MOŻNA WZIĄĆ KLIKAJĄC W PONIŻSZY LINK, LUB PO PROSTU OGLĄDAĆ TRANSMISJĘ ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO FANPEJDŻA.

Link do konferencji (zapraszamy do logowania w środę 21.10.2020 od godz. 10.00): https://enowacka.clickmeeting.com/konferencja-mozliwosci-rozwoju-turystyki-kwalifikowanej-

Zapraszamy na konferencję naukowo-praktyczną pod hasłem "Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego". Zaproszeni prelegenci, reprezentujący zarówno sektor nauki jak i praktyki wspólnie zastanawiać się będą nad tym jakie formy turystyki można i warto rozwijać w województwie łódzkim. Podstawowe cele konferencji to: - wzmocnienie dialogu i wymiany informacji oraz zwiększenie współpracy między instytucjami sektora pozarządowego, w szczególności PTTK, a instytucjami publicznymi na rzecz zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego, - identyfikacja barier, możliwości i dobrych praktyk zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego.

Na konferencję zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i studentów kierunków turystycznych, ale także regionalistów i wszystkie osoby zainteresowane turystyką w wymiarze regionalnym. Udział w konferencji jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie (pod adresem biuro@regiocentrum.pl).

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników 10:00 – 10:30

Przywitanie gości 10:30 – 10:40

Sesja I

Turystyka kajakowa w województwie łódzkim
Kamil Sobol, Urząd Marszałkowski w Łodzi 10:40 – 11:05

Krajoznawstwo i jego promocja w PTTK Łukasz Purgał, PTTK Łódź-Polesie 11:05 – 11:30

Bieg na Orientację - zielony sport dla każdego Piotr Paszyński, Klub Orientuś Łódź 11:30 – 11.55

Doświadczenia w organizacji wycieczek do obiektów na co dzień niedostępnych do zwiedzania na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego - zalety, trudności formalne, faktyczne zainteresowanie ofertą dr Błażej Cecota, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, PTTK oddział im. Michała Rawity-Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 11:55 – 12.20

Przerwa 12.20 – 12:40

Sesja II

Zwiedzanie fabularne jako nowa forma krajoznawstwa w województwie łódzkim dr Maciej Kronenberg, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 12:40 – 13:05

Turystyka, a ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego
Katarzyna Krakowska, Dyrekcja Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 13:05 – 13:30

Nowe możliwości na przykładzie questów w gminach skupionych w LGD „Dolina Rzeki Grabi” Anna Doliwa, Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi” 13:30 – 13:55

Gry miejskie jako możliwości uatrakcyjnienie oferty turystycznej i krajoznawczej Joanna Ufnalska, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie 13:55 – 14:20

Popkulturowe peregrynacje literackie jako przykład współczesnej turystyki krajoznawczej Krzysztof Olkusz, Absolutnie Turystycznie, Koło Przewodników PTTK w Łodzi 14:20 – 14.45

Dyskusja 14:45 – 15:00

Konferencja odbywa się w ramach projekt pn.: „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność, integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Profesora Jana Dylika, przy współpracy z Domem Kultury „502” - Widzewskie Domy Kultury, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.