Zapraszamy na konferencję o turystyce w województwie łódzkim

Zapraszamy na konferencję naukowo-praktyczną pod hasłem "Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego". Zaproszeni prelegenci, reprezentujący zarówno sektor nauki jak i praktyki wspólnie zastanawiać się będą nad tym jakie formy turystyki można i warto rozwijać w województwie łódzkim. Podstawowe cele konferencji to: - wzmocnienie dialogu i wymiany informacji oraz zwiększenie współpracy między instytucjami sektora pozarządowego, w szczególności PTTK, a instytucjami publicznymi na rzecz zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego, - identyfikacja barier, możliwości i dobrych praktyk zwiększenia zainteresowania łodzian turystyką kwalifikowaną, w tym szczególnie pieszą i krajoznawstwem w odniesieniu do województwa łódzkiego.

Na konferencję zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i studentów kierunków turystycznych, ale także regionalistów i wszystkie osoby zainteresowane turystyką w wymiarze regionalnym.

Szczegółowy program konferencji: 9.40-10.00 Rejestracja uczestników Sesja I 10.00-10.15 Oficjalne rozpoczęcie 10.15-10.40 dr hab. Sławoj Tanaś, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Turystyka kwalifikowana ogólnie, nowe trendy 10.40-11.05 Krzysztof Olkusz, Absolutnie turystycznie, Popkulturowe peregrynacje turystyczne jako przykład współczesnej turystyki krajoznawczej 11.05-11.30 Katarzyna Krakowska, Dyrekcja Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Turystyka, a ochrona przyrody w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. 11.30-11.55 dr Maciej Kronenberg, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zwiedzanie fabularne jako nowa forma krajoznawstwa w województwie łódzkim 11.55-12.20 przerwa kawowa Sesja II 12.20-12.45 Piotr Paszyński, Klub Orientuś Łódź, Bieg na Orientację - zielony sport dla każdego 12.45-13.10 Jan Zienkiewicz, PTTK Oddział Łódź-Polesie, Działania PTTK Oddział Łódź-Polesie 13.10-13.35 dr Błażej Cecota, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, PTTK oddział im. Michała Rawity-Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Doświadczenia w organizacji wycieczek do obiektów na co dzień niedostępnych do zwiedzania na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego - zalety, trudności formalne, faktyczne zainteresowanie ofertą 13.35-14.00 Joanna Ufnalska, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Gry miejskie jako możliwości uatrakcyjnienie oferty turystycznej i krajoznawczej 14.00-14.25 Anna Doliwa, Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”, Nowe możliwości na przykładzie questingu w gminach skupionych w LGD „Dolina Rzeki Grabi” 14.25-14.40 dyskusja 14.40 obiad

Konferencja odbywa się w ramach projekt pn.: „Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność, integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź-Polesie im. Profesora Jana Dylika, przy współpracy z Domem Kultury „502” - Widzewskie Domy Kultury, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.