Zestawienie wniosków z regrantingu (turystyka) z przyznanymi dotacjami

Zakończyła się ocena merytoryczna tegorocznych wniosków z zakresu turystyki i krajoznawstwa, gdzie REGIO po raz kolejny działało jako Operator konkursu ogłoszonego przez Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi.

W tym roku mieliśmy do rozdania dla grantobiorców 48 000 zł, przy czym maksymalne dotacje to 6 000 zł. W wyniku obrad komisji konkursowej (w składzie po jednej osobie reprezentującej REGIO, Biuro Promocji i Turystyki UMŁ oraz Centrum Informacji Turystycznej), wytypowanych zostało 11 wniosków złożonych przez 10 Wnioskodawców. Szczególny nacisk komisja przy ocenie składała na walor promocyjny zaplanowanych działań - zarówno dla mieszkańców, jak również samego miasta, a także na otwartość i dostępność dla wszystkich łodzian.

Wszystkie zaplanowane działania realizowane będą od początku lipca do listopada, już niedługo mamy nadzieję że będziemy mogli zaprosić wszystkich chętnych na pierwsze wydarzenia realizowane z dotacji.

Wnioskodawcy, którym przyznane zostały dotacje, proszeni są o kontakt z Operatorem w celu potwierdzenia woli realizacji projektu oraz przedstawienia zaktualizowanego budżetu uwzględniającego dotacje w przyznanych kwotach.

Lp Organizacja Tytuł pkt kwota kwota
średnio wnioskowana przyznana
1 Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK Wydanie numeru kwartalnika WĘDROWNIK poświęconego dziedzictwu filmowemu Łodzi wraz z wycieczką śladami Łodzi filmowej (szlak dla rodzin z dziećmi) 57,75 6000 5400*
2 Fundacja Przyjaciół Zabytków Rzemiosła Łódź od drugiego wejrzenia vol. 8 – Karolew 57,75 6000 5400*
3 PTTK Łódź VI rajd czterech kultur – śladami „Ziemi obiecanej” po Łodzi 56,25 4718,4 4247*
4 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Historia Łodzi filmowej z okien zabytkowego tramwaju Sanok 55,75 2900 2610*
5 Fundacja FKA Wielki test o Łodzi Filmowej 54,5 6000 5400*
6 Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Założenia parkowe I ogrodowe łódzkich fabrykantów – drzewa jako świadkowie historii przemysłowej Łodzi 54 2700 2430*
7 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Bezpłatne spacery turystyczne – „Niedziela z przewodnikiem” po Łodzi 52,75 5970 5373*
8 Fundacja Edukacyjna Siłaczka Łódź obiecana, śladami słynnego filmu 52 6000 5400*
9 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi TRISOMIA 21 Łódź filmowa 52 6000 5400*
10 Fundacja 2035 Dziecięca Łódź filmowa. Kontynuacja 51,75 3000 2700*
11 Towarzystwo Przyjaciół Łodzi MPK nas wozi po przemysłowej i filmowej Łodzi 51,25 6000 3640*
12 Fundacja FKA Hollyłódź: lokowanie produktu. Spacer, warsztaty, case study 50,75 3000 0
13 Stowarzyszenie Eikon Klinematograpka 48,5 5100 0
14 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K. Śladami bohatera filmu “Powidoki” – Władysława Strzemińskiego na stulecie awangardy polskiej 48 6000 0
15 Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani Filmowe dziedzictwo Łodzi – Gdzie? Co? Kiedy? 47,75 6000 0
16 Fundacja 2035 Nowa stara Łódź. Drugie życie obiektów postindustrialnych 47,75 6000 0
17 ZHP Łódź Bałuty Harcerski start – poznajemy tajemnice naszego miasta 47,5 5710 0
18 ZHP Łódź Polesie Wakacje po łódzku – cykl spotkań dla najmłodszych łodzian 47,25 2950 0
19 ZHP Łódź Polesie Harcrewitalizacja II – działania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku miasta Łodzi 45 6000 0
20 Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ Komin Out! Czyli (nie tylko) filmowo-industrialne spacery po Łodzi 44 6000 0
21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Łódź filmowa – warsztaty fotograficzne i turystyczne 41,5 6000 0
22 Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Rowerowe wycieczki szlakiem dziedzictwa przyrodniczego Łodzi 38,25 3000 0
23 Stowarzyszenie Classic Cars VII edycja rajdu nawigacyjno-turystycznego samochodów zabytkowych „Retro Prząśniczka” 35,5 4673,25 0
24 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi Śladami łódzkich ewangelików – ** 3000 0
        118721,65 48000

* Jeżeli kwota dotacji jest mniejsza niż kwota wnioskowana, Oferent jest proszony o przedstawienie zaktualizowanego budżetu przy podpisywaniu umowy – będzie on stanowić załącznik do umowy.

** Wniosek niepoddany ocenie merytorycznej z powodu niepoprawionego błędu formalnego