Ziemia Wieluńska. Na Bursztynowym Szlaku

W październiku odebraliśmy z drukarni przewodnik turystyczny "Ziemia Wieluńska. Na Bursztynowym Szlaku". Książka ta przygotowana została przez nas na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Regio odpowiedzialne było za całość prac związanych z powstaniem tego wydawnictwa: przygotowanie tekstów, dobór zdjęć, opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku oraz druk.

Przewodnik był kontynuacją całego cyklu wydawniczego materiałów promocyjnych dla Powiatu Wieluńskiego, obejmującego ulotkę, mapę turystyczną, informator turystyczny. Wszystkie te wydawnictwa zostały opracowane przez Stowarzyszenie Regio.

Kilka przykładowych stron przewodnika do obejrzenia poniżej.