Potencjał filmowy województwa łódzkiego

Jesienią 2015 roku nakładem Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO ukazał się „Przewodnik filmowy po województwie łódzkim”, który przybliża plenery filmowe ponad 70 miast i miasteczek a także magiczne miejsca filmowców. Kontynuując działania związane z promocją filmowego dziedzictwa regionu łódzkiego, rozpoczęliśmy nowy projekt „Szlak filmowy województwa łódzkiego” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Naszym celem było wytyczenie nowego tematycznego szlaku turystycznego na terenie województwa łódzkiego, nawiązującego do wyjątkowo bogatych tradycji filmowych regionu. Szlak filmowy po województwie łódzkim tworzy nową markę turystyczną i wyróżnik województwa.

Podstawą działań było przygotowanie opracowania eksperckiego "Potencjał turystyczny dziedzitwa filmowego w województwie łódzkim" autorstwa dr Macieja Kronenberga wskazującego na możliwe kierunki rozwoju turystyki filmowej w woj. łódzkim.

W najbardziej filmowych miejscowościach postawiliśmy 12 tablic turystyczno-informacyjnych, w tym trzy w samej Łodzi (przy dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych przy ul. Łąkowej 29, przy Muzeum Kinematografii przy pl. Zwycięstwa 1 oraz przy hotelu Stare Kino przy ul. Piotrkowskiej 120). Każda z tablic jest inna, nawiązując tematycznie do filmowej historii danego miejsca.

Ponadto przygotowaliśmy i wydaliśmy folder turystyczny dotyczący filmowych atrakcji regionu, który ułatwi i urozmaici niezapomnianą podróż po szlaku filmowym. W folderze są zaznaczone miejsca na pamiątkowe pieczątki. Foldery są bezpłatne, a znaleźć je można m.in. w centrach informacji turystycznej w Łodzi i regionie.

Przygotowaliśmy także portal internetowy www.filmowelodzkie.pl, który stanowi inspirację do odwiedzania miejsc związanych z filmem w regionie łódzkim i organizowania tematycznych wycieczek.

Zorganizowaliśmy również szkolenie dla przewodników turystycznych po woj. łódzkim, w ramach którego przeszkoliliśmy ok. 30 osób z wiedzy na temat szlaku filmowego, a także wyjazd studyjny dla 10 dziennikarzy, przybliżając im ideę szlaku.

Projektu nie udało by się zrealizować bez wsparcia partnerów. Przy jego realizacji uczestniczyła Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, odpowiadająca za konsultację merytoryczną opracowanych materiałów oraz przebiegu szlaku, a także samorządy, na terenie których ustawione zostały tablice szlaku. Tu partnerami zostały: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Urzędy Miast i Gmin w Zgierzu, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Wolborzu, Inowłodzu, Poświętnem, Sulejowie, Lipcach Reymontowskich, a także Muzeum w Nieborowie i Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach Reymontowskich.